با حکم معاون محترم تحقیقات فناوری و توسعه کاربردی سازمان، سرکار خانم دکتر شراره حریرچی، هیئت علمی پژوهشکده زیست فناوری بعنوان عضو کمیته فنی کتابخانه و انتشارات  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران منصوب گردید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.