با حکم معاون محترم وزیر و رئیس سازمان، جناب آقای دکتر سعید میردامادی، هیئت علمی پژوهشکده زیست فناوری بعنوان عضو شورای علمی مرکز ملی هیدروژن سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران منصوب گردید.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.