تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امضا گردید
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.