فرازمند، عباس.
مجلھ آب و فاضلاب شماره 27 ،صفحات 27 -33 ،1377
1999
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.