تهمينه تقي زاده، داوود زارع، سيد علي مرتضوي، فرزانه عزیزمحسنی، مهرداد آذين، محمد حيدريان
فصلنامه علوم و صنايع غذايي ايران، 1833 ،دوره 1 ،شماره 4 ،13 -22
2009
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.