پایلوت مالچ های زیستی پژوهشکده زیست فناوری به منظور نیل به اهداف زیر راه اندازی شده است:
  • ایجاد زیرساخت های لازم جهت تولید و استانداردسازی مالچ های زیستی
  • ارزیابی مالچ های زیستی در سطح مزرعه و کنترل شن و ریزگرد
در  این راستا، دستاوردهای زیر محقق شده اند:
  • طراحی و ارزیابی 50 فرمولاسیون مالچ و هیدروژل زیستی
  • راه اندازی خط تولید بیوپلیمر
  • راه اندازی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی و ارتقای کیفیت خاکپوش ها و مواد تثبیت کننده خاک
  • ارزيابي ميداني اثر مالچ هاي بيولوژيك و امکان سنجی پاشش هوایی (در كجا و در چه مقياسي)
  • اجرای طرح حفاظت بیولوژیکی خطوط ریلی در منطقه تل حمید طبساجراي طرح عمليات تثبیت بیولوژیکی تپه های ماسه ای با استفاده از بیوپلیمرها به منظور استقرار  قره داغ درمنطقه پارك ملي درياچه اروميه
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.