زهرا اميني بيات*، حميده افقي
پنجمين همايش بيوانفورماتيك ايران، تهران، ایران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.