زهرا اميني بيات٭،امير حسن فرضعلي زاده، الناز افشاري، محبوبه نظري
دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي، تهران، ايران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.