حمزه پور يوسف، جعفر همت، محسن واعظ، سودابه كريمی، نازنين كاظمی نژاد، نجمه فرمانبر
دومين همايش بين المللی و دهمين همايش ملی بيوتکنولوژي جمهوري اسالمی ايران. انجمن بيوتکنولوژي ايران، تهران، ايران.
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.