حامد ناقوسي، حميده افقي، زهرا اميني بيات
اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران، تهران، ایران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.