يونس بوستانچی، محسن واعظ
اولين كنگره بين المللی و سيزدهمين كنگره بيوتکنولوژي ايران. انجمن بيوتکنولوژي ايران، تهران، ايران.
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.