همت ج ،يخچالي ب، كارخانه ع.
کنگره یافته های نوین در زیست شناسی، تهران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.