احسان صیامی - حمیده افقی – رضا نظام زاده و پرستو احسانی
همایش ملی علوم زیستی، دامغان، ایران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.