ونس بوستانچی، محسن واعظ
ولين كنگره بين المللی و سيزدهمين كنگره بيوتکنولوژي ايران، انجمن بيوتکنولوژي ايران، تهران، ايران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.