متن تفاهم‎نامه امضاء شده فیمابین سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران و معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص "همکاری‎های آموزشی و پژوهشی" در زیر قابل مشاهده است.

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.