فرصت‌ها

فراخوان دور جديد حمايت‌هاي مالي از همکاري‌هاي پژوهشي مشترک ايران و سوئيس براي سال 2021

TWAS Awards در سال 2022

فراخوان برنامه پژوهشی شمس تبریزی میان ایران و ترکیه اعلام شد.

فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی

هفتمین فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF)

فراخوان كمك هزينه اعزام پژوهشگر به آزمايشگاه هاي وابسته به مركز بين المللي مهندسي ژنتيك (ICGEB) واقع در ايتاليا، هند و افريقاي جنوبي

فلوشیپ پسادکتری ICCBS  و TWAS

فلوشیپ پسادکتری  TWAS-SN Bose Postdoctoral Fellowship Programme   

فراخوان وبينار بين المللي با موضوع اهميت تنوع زيستي با تاكيد بر اهداف توسعه پايدار

فلوشیپ پسادکتری TWAS و DBT

فلوشیپ پسادکتری TWAS و دانشگاه COMSATS  اسلام آباد

دعوت به همکاری در بخش خارجی دبیرخانه سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی

برگزاری سمینار تحلیل سیستمی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (یاسا)

دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و  و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC)

فلوشيپ تحقيقاتي سه ماهه مرکز علوم و فناوري (NAM S&T Centre) در زمينه Blue Economy