اخبار و اطلاعیه‌ها

ثبت نام برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید وزوایی) در قالب فایل پیوست آغاز گردیده و تا 15 تیرماه 1401 ادامه دارد. جهت مطالعه طرح به فایل پیوست مراجعه فرمائید.
علاقه مندان لطفا جهت ورود به کارگاه فایل ضمیمه را مطالعه فرمایید.
به اطلاع دانشجویان ورودی سال 1400 می رساند کارگاه الزامی چگونگی دسترسی و مدیریت داده های علمی در روز 31 اردیبهشت و 7 خرداد برگزار خواهد شد.

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی