اخبار و اطلاعیه‌ها

شرکت کنندگان محترم لطفا جهت ورود به کارگاه فایل ضمیمه را مطالعه فرمایید.
فدراسيون سران علمي ايران از زير مجموعه بنياد ملي نخبگان حمايت هاي گوناگوني را به اعضا هيات علمي و دانشجويان دكترا در زمينه هاي مختلف مي نمايد: علاقمندان جهت اطلاع بیشتر به سایت سايت https://isef.ir مراجعه نمایند.
مطابق برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي صورت پذيرفته اين كارگاه در دو بخش، مجموعأ به مدت 8 ساعت در روزهای شنبه 21 / 08 / 1401 و شنبه  28/ 08 / 1401 در سالن اندیشه از ساعت 8:30 الي 12:30 برگزار خواهد شد.