ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، جهت مشاهده جدول زمانبندی و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه فایل راهنما را دانلود نمایید.
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم سازمان می رساند مهلت ثبت وام های دانشجویی تا تاریخ 1400/3/25 تمدید شده است.
جدول عناوین طرح واره های مربوط به مصاحبه دکتری سال 1400 منتشر شد
فایل راهنما و لینک جدید حضور در کارگاه مجازی طرح آزمایش سطح پاسخ را از لینک زیر دریافت نمایید
جهت دانلود لینک و حضور در کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید