بورس تحقیقاتیUNESCO/PhoseAgro/IUPAC در زمینه شیمی سبز

یونسکو با ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو، مبلغ این بورس را حداکثر ۳۰۰۰۰ دلار اعلام کرده است که در زمینه شیمی سبز به پژوهشگران جوان (زیر ۳۹ سال) و دارای مدرک دکتری در رشته شیمی تعلق می‌گیرد. پژوهشگران مذکور باید دارای حداقل سه مقاله چاپ شده در نشریات معتبر بوده و پروژه‌های نوآورانه‌ای را پیشنهاد دهند که نتایج آن‌ها ضمن پاسخ به یک یا تعدادی از اصول دوازده‌گانه شیمی سبز، قابلیت اجرا در یک بازه یکساله را داشته باشند.

 شیمی سبز یک علم فرابخشی است که محدوده وسیعی از بیوشیمی، ژئوشیمی و شیمی فیزیک تا تکنولوژی را در بر می‌گیرد و به محیط زیست پاک‌تر و سلامت بیشتر و همچنین صرفه‌جویی انرژی منجر می‌شود.

 متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۲ ضمن مراجعه به وب‌سایت کمسیون ملی یونسکو به نشانی www.irunesco.org، پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل فرم‌ها و ارسال مدارک مربوطه اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، راهنما و فرم‌های مربوطه به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.unesco.org/en/basic-sciences/green-chemistry