همکاران

دکتر علیرضا بصیری

سرپرست اداره کل همکاری های علمی و بین المللی 

تلفن : 56276038-56276345

پست الکترونیک:  

bassiri [@] irost.ir

ali_bassiri [@] yahoo.com

رئیس اداره بین الملل و سازمان های تخصصی

پست الکترونیک: fjask@yahoo.com

کارشناس مسئول اداره امور جشنواره ها 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  57416677

پست الكترونيكي :‌   khwarizmi_intl@irost.ir 

 کارشناس مسئول اداره امور جشنواره ها  

پست الکترونیک: shokri.z@irost.ir

مهدي صفايي كياسري

 کارشناس امور جشنواره‌ها

تلفن : 57416761

مسئول دفتر جشنواره‌ها

تلفن : 56276038-56276345

 

 

کارشناس اداره بين الملل و سازمان های تخصصی

ایمیل:  namjoo [@] irost.org