فرم‌ها

 

 

 

AttachmentSize
PDF icon فرم وام ضروري.pdf326.17 KB
PDF icon 98_فرم سندتعهدجديد.pdf259.98 KB
PDF icon فرم مشخصات فردي تقاضاي وام ويژه.pdf392.49 KB
PDF icon فرم وام ویژه دکتری566.12 KB
File فرم جديد دانشجوي نمونه108.14 KB
File فرم ارزیابی اساتید102.22 KB
File فرم ارزیابی دانشجو148.55 KB
File فرم اطلاعات استاد راهنما147.34 KB
File فرم خام نمره جديد.docx100.71 KB
File فرم انتخاب واحد جديد.docx32.96 KB
PDF icon فرم تقاضای وام ضروری ویژه دکتری.pdf462.69 KB
File فرم طرح واره268.43 KB
File فرم شماره یک مصاحبه دکتری 140331.16 KB
PDF icon فرم شماره یک مصاحبه دکتری 1403226.9 KB
File فرم شماره دو مصاحبه دکتری 140328.06 KB
PDF icon فرم شماره دو مصاحبه دکتری 1403293.17 KB
File فرم شماره سه مصاحبه دکتری 140314.84 KB
PDF icon فرم شماره سه مصاحبه دکتری 1403114.29 KB
File فرم پرداخت حق الزحمه داوری رساله دکتری98.4 KB
File فرم پرداخت حق الزحمه داوری پروپوزال98.45 KB
PDF icon فلوچارت فرآیند تمدید سنوات ترم 9 و 10182.95 KB
File فلوچارت مراحل دریافت گواهی ثبت پارسا برای جذب دانشجو به صورت استاد محور28.02 KB
File فلوچارت استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور32.16 KB
File درخواست حق الزحمه همیار دانشجو15.04 KB
File درخواست همیار15.41 KB
File فرم پروپوزال126.37 KB