اخبار و اطلاعیه‌ها

ثبت نام برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید وزوایی) در قالب فایل پیوست آغاز گردیده و تا 15 تیرماه 1401 ادامه دارد. جهت مطالعه طرح به فایل پیوست مراجعه فرمائید.
علاقه مندان لطفا جهت ورود به کارگاه فایل ضمیمه را مطالعه فرمایید.
به اطلاع دانشجویان ورودی سال 1400 می رساند کارگاه الزامی چگونگی دسترسی و مدیریت داده های علمی در روز 31 اردیبهشت و 7 خرداد برگزار خواهد شد.
پذیرفته شدگان دکتری پژوهش محور سال 1401 که مجاز به انتخاب رشته شده اند می بایست از بین عناوین طرح واره های اعلام شده (پیوست 1) متناسب با رشته خود، موضوعی را انتخاب و فرم مربوطه (پیوست 2) را تکمیل و در زمان مصاحبه که متعاقباً اعلام خواهد شد ارائه نمایند.
سخنرانی علمی با موضوع شناسایی نیازمندهای طراحی داشبورد سازمانی برای پایش عملکرد پژوهشی موسسه های آموزشی و پژوهشی ایران در پایگاه "گنج"
صندوق رفاه دانشجویان مطابق بخشنامه ارسالی در سال 1401، زمان ثبت نام سامانه ای وام ویژه دکتری و وام ضروری را اعلام نمود.
دانشجویان محترم جهت مشاهده لیست فراخوان برای نیم سال دوم تحصیلی 1401-1400 از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم هيات علمي، كارشناسان پژوهشي و دانشجويان آن پژوهشكده براي شركت در كارگاه فوق دعوت بعمل مي آيد.
از کلیه واحدها و پژوهشکده ها درخواست می گردد موضوع همياري و تعداد هميار مورد نياز خودرا حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 23 / 11 / 1400 به مديريت پژوهشی ارسال فرمايند.
دانشجویان محترم جهت بهره مندی از طرح بخشودگی و تقسیط عید تا عید صندوق رفاه دانشجویان فایل ضمیمه را ملاحظه فرمائید.
دانشجویان محترم لطفا جهت ورود به کارگاه فایل ضمیمه را مطالعه فرمایید.
دانشجویان جهت اطلاع از بخشنامه و جدول نوع، مبلغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 فایل های ضمیمه را مطالعه فرمایند.