معرفی اداره کل

 

  • اداره  تحصيلات تكميلي و آموزش های تخصصی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در خرداد ماه  1387 با هدف برگزاري كارگاهها  و دوره هاي كوتاه مدت تخصصي و كليه امور آموزشي دانشجويان  تاسيس گرديد. اين مديريت در طي سالهاي گذشته با جذب بيش از 350 دانشجوي دوره تحصيلات تكميلي( دكتري و كارشناسي ارشد) و فارغ التحصيلي بيش از 250 متخصص در بيش از ده ها رشته و متمركز در 6 پژوهشكده ، و همچنین برگزاری سالانه قریب به 30 کارگاه آموزشی تخصصی،توانسته به عنوان پل ارتباطي، رابط خوبي بين بخش پژوهش،آموزش و صنعت باشد و سهم به سزايي در هدايت نيروهاي ماهر، متخصص و كار آمد در چرخه توليد داخلي داشته باشد.
  •  در حال حاضر انجام كليه امور دانشجويي و آموزشي اعم از: امور جذب، ثبت نام، فارغ التحصيلي، فرصت مطالعاتي، تاييديه هاي تحصيلي، صدورگواهی موقت پایان تحصیلات و دانشنامه،  امور رفاهي دانشجويان، امور مربوط به دانش آموختگان، امور مربوط به كميسيون موارد خاص و مراوادات و مكاتبات لازم با ساير بخشها و سازمان­هاي مرتبط و همچنین برگزاری دوره­های   آموزش تخصصی با همکاری انجمن های علمی و صنایع مختلف بر عهده این اداره کل می باشد.   

   گروه آموزش‌هاي تخصصی اين اداره به منظور ارتقاء كيفيت توانايي‌هاي فني و مهندسي و با هدف افزودن به غناي علمي و فناوري متخصصين و كارشناسان کشور، اقدام به برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي فناوري مي‌نمايد، كه در آن از اساتيد و متخصصين داخلي و خارجي براي برگزاري دوره‌ها استفاده مي‌گردد. اين دوره‌ها با استفاده از امكانات آموزشي و پژوهشي،  كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي تخصصي و واحدهاي پايلوت‌پلنت پژوهشكده‌ها و آزمايشگاه‌هاي مرجع مستقر در سازمان اجرا مي‌شود. دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي فناوري نه تنها در محل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران بلكه بسته به اعلام نياز متقاضيان، بصورت اختصاصي در محل ساير سازمان‌ها، شركت‌ها، صنايع و دانشگاه‌ها نيز برگزار مي‌گردد.