گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس آذر انوری
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
اعتبار داخلی: 
100000000
پمپ‌های شناور درون چاهی از نوع پمپ‌های گریز از مرکز با دیفیوزر از نوع پره‌ای هستند. خصوصیت مهم این نوع پمپها قابلیت سری کردن طبقات به شکل عمودی است. این خصوصیت امکان افزایش هد پمپ در قطرهای کوچک پمپ را فراهم نموده و نتیجتا بیشترین کاربری این پمپها را برای چاه‌های عمیق و نیمه عمیق فراهم می‌کند. متغیرهای مورد مطالعه در مورد این نوع پمپها شامل موارد زیر است:
  1. منحنی مشخصه پمپ
  2. منحنی راندمان موتور و پمپ
  3. منحنی توان مصرفی الکترو پمپ
  4. منحنی NPSH
  5. بررسی ساختار مکانیکی
  6. بررسی مواد مورد استفاده
در این طرح، موارد فوق برای پمپهای گریز از مرکز ساخت داخل و خارج مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.