سمت: 
هیات علمی بازنشسته
گروه پژوهشی: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
گروه هوافضا
تلفن: 
56276020
فاکس: 
56276606

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.