گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
مهندس کیوان نیاکی
تاریخ شروع: 
1389
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت فولاد شاهرود
بودجه طرح: 
60میلیون ریال
اعتبار خارجی: 
100%
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت فولاد شاهرود
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.