کسب رتبه اول در بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به مقام اول «بین المللی سازی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری ایران» دست یافت.

 در لوح تقدیر این رویداد که به امضای روسای مراکز همکاری های علمی ، بین‌المللی و مطالعات همکاری های علمی، بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقایان دکتروحید حدادی اصل و دکتر مسعود صدری نسب رسیده است آمده:

جناب آقای دکتر حسن زمانیان

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران :

گسترش دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری از جمله سیاست های کلان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با تکیه بر توانمندی های جامعه علمی در بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌ه وا پارک های علم و فناوری نقش بسزایی در جهش کیفی دانش فناوری و نوآوری کشور ایفا نماید. با عنایت به تلاش‌های مستمر مجموعه تحت مدیریت جنابعالی در تعاملات علمی، بین‌المللی و بر اساس شاخص‌های وزارت متبوع و ارزیابی های سال هزار و چهارصد شایستگی های آن پژوهشگاه را در این حوزه با کسب رتبه اول در کشور به شما صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای اعضای هیئت علمی و همکاران ارجمند سلامتی شادی و موفقیت های روز افزون آرزومندیم.