اعلام فراخوان کرسی پژوهشی مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد حامیان علم ایران

بر اساس خبر مندرج در وب سايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، موضوعات پژوهشي همچون آب، سلامت، انرژي، محيط زيست در قالب كرسي پژوهشي به صورت مشترك از سوي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با بنياد حاميان علم ايران مورد حمايت قرار مي‌گيرد. اين كرسي پژوهشي اعتبار پژوهشي است كه به پژوهشگران عضو هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور با مرتبه استاد تمام و داراي سوابق پژوهشي درخشان در سطوح ملي و بين المللي و داراي حداقل يك طرح خاتمه يافته موفق در صندوق در يكي از قالب هاي حمايتي صندوق با هدف حل مسائل اساسي كشور يا نظريه پردازي در حوزه هاي بنيادي اعطاء مي شود.

اين اعتبار پژوهشي كه در راستاي اجراي يك برنامه راهبردي تحقيقاتي متشكل از مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و پروژه‌هاي هدفمند به پژوهشگران ممتاز حقيقي ايراني مقيم ايران تخصيص مي‌يابد. 

شرايط محققان:

  1. داشتن برنامه راهبردي تحقيقاتي
  2. دارا بودن يك چارچوب نظري علمي و منسجم جهت حل مسائل اولويت دار كشور يا حركت در مرزهاي دانش،
  3. دارا بودن ايده نو و مبتكرانه و يا آينده پژوهانه،
  4. داشتن توان هدايت و تربيت محققين برجسته جوان،
  5. برخورداري از شرح حال علمي برجسته، داراي رتبه علمي استاد تمام

موضوعات ارسال طرح كرسي پژوهشي: آب، سلامت، انرژي، محيط زيست

زمان ارسال: از ۱۴۰۱/۹/۶ لغايت ۱۴۰۱/۹/۳۰

نحوه ارسال: از طريق سامانه مديريت پژوهش به نشاني https://rtms.insf.org

مدت زمان انجام كرسي: حداكثر سه سال (مشروط به داشتن همكار خارج فعال در يك سازمان معتبر بين المللي تا پنج سال قابل تمديد است)

ميزان اعتبار: سالانه حداكثر ۷۰۰ ميليون ريال اعتبار تخصيص داده مي شود (اعتبار طرح متناسب با شرايط طرح و نظر ارزيابان محترم تعيين مي گردد)

خاطر نشان مي سازد متقاضيان محترم حمايت از طرح‌هاي كرسي پژوهشي مي‌توانند طرح‌هاي تحقيقاتي خود را مطابق با دستورالعمل"كرسي و گرنت پژوهشي "با مراجعه به لينك (دستورالعمل كرسي‌هاي پژوهشي و پژوهانه‌ها - صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور (insf.org)) و از طريق سامانه مديريت پژوهش اقدام نمايند.

بنياد حاميان علم و فناوري ايران با شناخت عميق از حوزه علم و فناوري كشور، منطقه و جهان، در راستاي تحقق عدالت تحقيقاتي برنامه هاي همچون برنامه ريزي دقيق و هدفمند جهت تأمين نيت خيرين، گفتمان سازي براي هدايت سرمايه گذاري ها به سمت علم و فناوري، شبكه سازي و ارتباط با لايه هاي مختلف اجتماع و مشاركت دهي خيرين در نقاط كانوني فعاليت اثرگذار در حوزه علم و فناوري را اجرا نمايند. جهت مشاهده فعاليت هاي بيشتر بنياد حاميان علم و فناوري ايران مي توانيد به لينك بنياد حاميان علم و فناوري ايران (ifst.ir) مراجعه نماييد و براي پاسخ به پرسش هاي احتمالي به نشاني الكترونيكي grants@insf.org در ارتباط باشيد.