فراخوان سمينار بين المللي Herbal and Traditional Medicine

کمیته دائمی سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه همکاریهای علمی و فناوری وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی  (COMSTECH)  با همكاري كشور اندونزي سمینار بین المللی ذیل را در تاریخ 7 آذر 1401 به صورت مجازی برگزار می نماید:

  Herbal and Traditional Medicine: A Sustainable Alternate for the Greener Future

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فایل های پیوست مراجعه نمایند.

لازم به ذ کر است براي شركت كنندگان در اين سمينار، از سوي برگزار كننده گواهينامه الكترونيكي صادر خواهد شد.