خبرنامه تابستانی مرکز علوم و فناوری NAM

مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غير متعهد(NAM S&T Centre) خبرنامه تابستانی خود را منتشر نمود. علاقمندان می توانند جهت مشاهده خبرنامه به فایل پیوست مراجعه نمایند.