فراخوان سخنراني با عنوان Development of Novel Anticancer Compounds Targeting Mitochondrial Protein Homeostasis

کمیته دائمی سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه همکاریهای علمی و فناوری وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی (COMSTECH) سخنرانی با عنوان ذیل در تاریخ 9 آذر 1401 برگزار می نماید:

Development of Novel Anticancer Compounds Targeting Mitochondrial Protein Homeostasis

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست و یا نشانی ذیل مراجعه نمایند:

https://www.comstech.org/a-public-lecture-by-comstech-on-development-of-novel-anticancer-compounds