فراخوان كنفرانس و كارگاه با عنوان Science Communication and Community Engagement

كميته دائمي همكاري هاي علمي و فناوري سازمان همكاري اسلامي (COMSTECH)  كنفرانس و كارگاه با عنوان Science Communication and Community Engagement طي تاريخ 12 تا 14 بهمن 1401  به صورت مجازی برگزار می نماید.  علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند فراخوان پیوست را ملاحظه نمایند.

لازم به ذكر است كه دسترسي به برگه ثبت نام از طريق مراجعه به تارنماي زير امكان پذير است.

https://www.comstech.org/comstech-scicom-community-engagement

ضمائم: