فراخوان دوره آموزشي بين المللي (مجازي) با عنوان نوآوري، كارآفريني، توسعه پايدار و ارتقاي رهبري

كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب (COMSATS)   دوره آموزشي 10 روزه ای  با عنوان ذیل به صورت مجازي برگزار می نماید.

Innovation and Entrepreneurship, Sustainable Development and Leadership Enhancement

لازم به ذکر است  این دوره آموزشی از روز چهارشنبه 18 آبان در قالب يك دوره 10 جلسه اي طي سه ماه ( هفته اي يك جلسه) می باشد.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نموده و برگ ثبت نام و ساير مستندات مورد نياز براي شركت در اين دوره را تا روز چهارشنبه  11  آبان 1401 به نشانيirfan@comsats.or و farhan@comsats.org و رونوشت آن را به int@irost.ir ارسال نمایند.