برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع صنعت چرم توسط مرکز علوم و فناوري NAM

مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غير متعهد (NAM S&T Centre)کارگاه آموزشی بین المللی دو روزه با عنوان ذیل   از تاريخ 10 الی 11 بهمن 1401 (برابر با 30 الی 31 ژانویه2023) در کشور هند با همكاري مشترك مرکز پژوهشی چرم CSIR-Central به صورت حضوری برگزار می نماید:

International Training Workshop on "Emerging Trends in Materials, Design, Innovation and Intelligent Manufacturing of Footwear and Leather Products in Developing Countries", January 30-31, 2023

علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به فايل پيوست و يا به وب گاه مركز علوم و فناوري NAM به آدرس  http://www.namstct.org مراجعه و برای ثبت نام نیز تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 15 آذر 1401 مدارک خود را  به اداره کل همکاریهای بین الملل و جشنواره های خوارزمی ارسال نمایند.