فلوشيپ تحقيقاتي مشترک مرکزICCBS و مرکز علوم و فناوري NAM براي سال 2023-2022

مركز علوم و فناوري NAM فلوشیپ تحقیقاتی با عنوان Joint NAM S&T Centre – ICCBS Fellowship Programme را برای سال 2023-2022 با هدف بهره‌مندي متخصصين كشور از امكانات سازمان‌هاي تخصصي در کشور پاکستان برگزار می نماید.

اين فلوشیپ به مدت سه ماه در زمینه‌هاي:

Natural Products Chemistry, Herbal Medicines, Drugs, Pharmaceuticals and Neutraceuticals, Molecular Medicine, Medicinal Chemistry, Computational Chemistry, Structural biology, Nanotechnology, Proteomics and Genomics, Clinical Research, …

با همكاري مرکز بین المللی علوم شیمی و زیستی(ICCBS)  ، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و دارویی دکتر پنجوانی و دانشگاه کراچی پاکستان به ‌منظور ارتقای مهارت‌هاي تحقيقاتي، تسهیل تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد يك شبکه‌ ميان محققان كشور پاکستان و سایر کشورهای درحال توسعه در آن کشور برگزار مي‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  فایل پیوست و یا وب سایت  http://www.namstct.org مراجعه نمایند.