فلوشيپ تحقيقاتي سه ماهه مرکز علوم و فناوري (NAM S&T Centre) در زمينه Blue Economy

مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غیر متعهد (NAM S&T Centre) فلوشیپ تحقیقاتی سه ماهه با موضوع ذیل اعطا می نماید:

Joint NAM S&T Centre - ZMT Bremen (Germany) Fellowship on "Blue Economy in Tropical Coastal Marine Research": CALL FORAPPLICATIONS FOR 2022

 هدف از اعطای این فلوشیپ تحقیقاتی سه ماهه، ارتقای مهارت­های پژوهشی دانشمندان و محققان کشورهای در حال توسعه در زمینه های اکولوژی، بیوژئوشیمی، زمین شناسی، اکولوژی نظری و مدل سازی، علوم اجتماعی و سیستم های دریایی مناطق ساحلی و گرمسیری است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فراخوان پیوست و یا به وب سایت http://www.namstct.org مراجعه نمایند.