تماس با ما

آدرس: جاده قديم كرج، جاده شهريار ( كيلومتر 6 )، زيرگذر پل بادامك، جاده حسن آباد خالصه ( كيلومتر 3 )، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب. صندوق پستی: 111-33535

کد پستی: 3313193685

نقشه راهنمای مسیر

تلفن های مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب:  27-56276020 (021)

شماره تلفن های مستقيم مركز:

56275510 (021)

57416372 (021)

شماره نمابر مستقيم مركز: 56275510 (021)

پست الکترونيک: ptcc@irost.ir

ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه 8 صبح الی 15