گروه: 
گروه بهره وری و تبدیل انرژی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر محمد عابدی، دکتر غلامرضا فراهانی
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
مهندس احمد آقاجانی
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - ایمیدرو
بودجه طرح: 
785,000,000
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.