گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر عباس اکبرنیا
تاریخ خاتمه: 
1388
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.