گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
جاری
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.