گروه: 
گروه بهره وری و تبدیل انرژی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
فواد فرحانی
تاریخ شروع: 
1399
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
جاری
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.