گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر عباس اکبرنیا
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
معاونت فناوري رياست جمهوري
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.