گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
مرتضی ایزدی فر
همکاران پژوهشکده: 
دکتر محمد مهدی ملکیان
تاریخ شروع: 
1378
تاریخ خاتمه: 
1380
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاه صنعتی شاهرود
بودجه طرح: 
50 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.