سال: 
2018
تاریخ انتشار: 
4/7/1396
شماره اختراع: 
95775
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.