1. میثم مقدسی، حسنعلی ازگلی، "استاندارد ISO 50001:2018 سیست مدیریت انرژی – الزامات به همراه راهنای استفاده"؛ آکادمی IMQ، 1398. 2. محمدحسین میرآبی، حسنعلی ازگلی، "شبیه‌سازی هیدرودینامیک جریان‌ها به کمک نرم‌افزار ANSYS FLUENT"، در فرآیند چاپ، سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ایران، 1399.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.