معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت شناسايي، تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي اثربخش و جهت دهي و تربيت دانشجويان بـر اسـاس نيـاز جامعـه و صـنايع فعال، اقدام به شناسايي و معرفي 90 پايان‌نامه‌ و رساله‌ برتر تقاضامحور دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، در قالب يك مجموعه نموده است.
شايان ذكر است رساله دكتري آقاي دكتر ميثم مقدسي در رشته مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي با عنوان "طراحي و توسعه مدل غيرخطي رياضي در فرآيند شيرين سازي گاز با هدف پيش بيني، كنترل عملياتي و بهبود عملكرد انرژي" با راهنمايي آقايان دكتر حسنعلي ازگلي و دكتر فواد فرحاني بغلاني كه در پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و در قالب طرح پژوهشي با شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به انجام رسيده است، به عنوان يكي از پايان نامه هاي برتر انتخاب شده است. 
پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران كسب اين موفقيت را خدمت دانشجو و اساتيد راهنماي محترم پايان نامه تقاضامحور برگزيده تبريك عرض مي كند.

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.