1- طراحی و ساخت عملگر آزمایشگاهی هیدرو لیک - پنو ماتیک جهت بالا بردن راندمان پتک های فورجینگ اختتام 98/6/26 مجری آقای دکتر ملکیان 2- دستیابی به روش متناسب و ساخت دستگاه جدا سازی مواد زائد در فرآیند پوست گیری دانه کنجد اختتام :98/11/26 مجری آقای دکتر اکبر نیا 3- طراحی و ساخت زیست توده از نوع پایین سو متناسب با شرایط منابع زیست توده ایران اختتام :98/8/20 مجریان : آقاین دکتر فواد فرحانی - دکتر ازگلی و مهندس نیاکی 4-اختتام طرح ، حل معادلات جریان سیال بر پایه تنظیم سخت افزار FPGA اختتام :98/8/20 مجری آقای دکتر فرحانی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.