هدف از راه اندازی آزمایشگاه تست پمپ های درون چاهی ، دستیابی به عملکرد کرد بهتر و مصرف انرژی کمتر، اجرای عملیات استاندارد و همچنین مقدمۀ الزامی نمودن اجرای بر چسب انرژی در کشور می باشد  برهمین اساس با همت اعضای هیات علمی و کارشناسان  پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و همکاری شرکت نیکا کمپرسور این آزمایشگاه راه اندازی و آماده ارائه خدمات به سازندگان ، وارد کنندگان و مصرف کنندگان می باشد.
 راه اندازی آزمایشگاه آزمون و ارزیابی  پمپ های درون چاهی راه اندازی آزمایشگاه آزمون و ارزیابی  پمپ های درون چاهی
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.