1. طراحی و توسعه مدل پیش¬بینی کننده مصرف بخار با روش یادگیری ماشین در فرآیند شیرین¬سازی گاز (واحد 101)، کارفرما: شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، 1399، در حال اجرا. 2. توسعه مدل یک‏ بعدی با قابلیت پیش‏بینی پدیده مکش (ingestion) بر اساس حل عددی سه‏بعدی برای مسیری از شبکه جریان هوای ثانویه در یک توربین‏گاز صنعتی، کارفرما: شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه، 1399، در حال اجرا.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.