این دستگاه برای استفاده در صنعت ارده سازی و صنایع وابسته کاربرد دارد و پژوهش‌گران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آمادگی ساخت این دستگاه در ظرفیت‌های مختلف را دارند. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.