برای اولین بار در کشور، دستگاه الکترودینامومتر ویژه اندازه گیری گشتاور ورودی به محور فن های سانتریفوژ توسط شرکت دانش پژوهان انرژی گستر تهویه مستقر در آزمایشگاه تست فن پژوهشکده مکانیک ساخته شد. امروزه یکی از مشکلات تولیدکنندگان انواع فن های سانتریفوژ در کشور که مصارف زیادی در دستگاههای تهویه مطبوع دارند عدم ارائه نمودارهای دقیق انتخاب الکتروموتور با توان و دور مشخص برای ایجاد فشار-دبی و راندمان مناسب می باشد. با استفاده از نصب این دستگاه در بستر تست فن می توان با ایجاد انواع دورهای مورد نیاز، توان ورودی به محور فن (BHP) همراه با منحنی مشخصه فن شامل فشار - دبی - راندمان و قدرت فن ها را بدست آورد. از دیگر دستاوردهای شرکت دانش پژوهان انرژی گستر تهویه ترسیم منحنی های فشار - دبی - راندمان - توان فن های سانتریفوژ در یک نمودار می باشد بطوریکه بتوان با استفاده از دو مشخصه، دیگر مشخصه های فن ها را بسرعت بدست آورد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.